De_Klimboom_Blaadjes

Onze School

De Klimboom is een kindcentrum voor dagopvang van 0 tot 13 jarigen en biedt de Bestse bevolking primair ‘algemeen bijzonder’ onderwijs aan: De school is een neutrale school, d.w.z. niet speciaal aan één levensbeschouwing of geloof gebonden. Het team van het kindcentrum nodigt u van harte uit om de verschillende pagina’s van deze site te bekijken.

De_Klimboom

Praktische
zaken

Lees alles over ons beleid, vakantieroosters, verlofaanvragen, etc.

Visie op leren en onderwijs

Een warm pedagogisch klimaat: het welbevinden staat voorop!

De Klimboom

Het team

We willen dat onze kinderen met plezier naar school komen: elke dag succeservaringen voor elk kind!
We richten ons niet alleen op het overdragen van feitelijke kennis, maar ook op het stimuleren van de vaardigheden waarmee kinderen hun kennis zelfstandig kunnen vergroten. Ook de aandacht voor muziek, kunst, dans en expressie mag daarbij niet ontbreken. We vinden het belangrijk dat de kinderen veel leren over de wereld waarin ze leven en dat het goed omgaan met die wereld (milieu) een grote opdracht is. Reflectie met elkaar is belangrijk: kinderen leren nadenken over hun eigen leren en daarbij keuzes mogen en durven te maken.

Femke van Hout

Het mooiste wat je kunt worden is jezelf!

Lisette Vissers

Wees uniek jij. Blink uit, straal en wees kleurrijk.

Marjon de Haas- Van Hoppe

Begin de dag met een dansje, begin de dag met een lach. Wie vrolijk kijkt in de morgen, die lacht de hele dag!

Marco Ronken

In onze klas leren we elke dag iets nieuws en doet iedereen zijn best. We maken ook veel plezier, want een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.

Didi Rikken

Het leven is beter met wat glitter, dus straal wanneer je kan.

Wendy van Rijsewijk

Geniet en heb lief!

Marini Sharma

Scott Janssen

Maak tijd voor wat jou gelukkig maakt.

Rianne van Oirschot- Rovers

Droom niet je leven, maar leef je dromen!

René van Ballegooijen

Justine Bonte

Machiel Aanraad

Leren doe je onder andere door te spiegelen. Als directeur houd ik anderen de spiegel voor, houden anderen mij een spiegel voor en kijk ik er zelf ook regelmatig in. Met een spiegel kan ik ook licht doorgeven om anderen in het zonnetje te zetten, dat is dan ook wat mijn team van betrokken leerkrachten verdient.

Marit de Croon

Gezelligheid kent geen tijd.

Voornaam Achternaam

Motto text

Alex van Arkel

Vergelijk jezelf niet met anderen, maar met de persoon die je gisteren was.

Michiel Jansen

‘Gewoon’ jezelf zijn.

Saskia Heijkants-Simons

Soms even stilstaan, écht kijken en écht luisteren, ademhalen en genieten. Want alles wat je aandacht geeft groeit.

Elise Vogels

De eerste vereiste van een leraar is liefde en een goed humeur!

Lieke Jacobs

Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan!

Nicole Mérelle-Holten

Het mooiste dat je een kind kunt geven is een kans.

Maartje Smits

Van gelukkige leraren leer je de mooiste dingen.

Kristel van der Steen

Marly Noordman

De kunst van gelukkig zijn ligt in de kracht om geluk te halen uit de kleine dingen

Esther Sanders-van den Heuvel

Laat de kleine dingen om je heen je leven kleuren!

Mariska van Leeuwen

Wees trots op wat je hebt bereikt, al heb je nog duizend dromen. Zorg dat je af en toe ook kijkt, naar hoe ver je al bent gekomen!

Marieke van Beek

Ik heb het geluk dat ik kinderen dingen mag leren, maar misschien nog wel meer geluk dat ik zelf heel veel van hen leer.

Tom van der Kaaden

Voornaam Achternaam

Motto text

Fabian Sliepen

Om een kampioen te zijn, moet je in jezelf geloven wanneer niemand anders dat doet.

Caroline Jansen

Doe de dingen waar je hart van gaat zingen!

Pepijn van Bodegraven

De kortste afstand tussen mensen is een glimlach.

Margot Prijt

Met schrijven & vertellen, rijg ik aan het koord van taal graag verbindende woorden aan elkaar.

Annemarieke van der Staak-Smetsers

Muziek hoor je overal! Muziek maakt mensen blij, verbindt, geeft energie en muziek maakt herinneringen!

Irma Witsmeer

Van proberen kun je leren!

Ans Smulders

Je bent goed zoals je bent; geniet van het leven!

Jan van der Burgt

Altijd rustig blijven.

Tamara van den Biggelaar

Karin van Gastel Van - Engeland

Kinderen mogen begrijpen met hun handen. Zijn – Doen - Ervaren.

Erwin van der Steen

Wees lief voor een ander en voor jezelf

Vera Schippers

Margot van Boeckel

Rick Emonds

Gerard van Nunen

Voornaam Achternaam

Motto text

Korein

Het team

De medewerkers van Korein Kindcentrum de Klimboom.

Myriam Rutten

Korein

Laura Schweren

Korein

Evelyn Tulp

Korein

Annemarie v. Beerendonk v. Lierop

Korein

Alyssa Stuart

Korein

Joyce Vorstenbosch

Korein

Gonnie van Kessel

Korein

Tessa Bouman

Korein

Lindi Sloots

Korein

Mylene Najme – Groenland

Korein

Krista de Brouwer

Korein

Elle van Eerd-Lunenburg

Korein

Bregje Verstegen

Korein

Petra van de Aa – ter Braake

Korein

Petra Rustige – van Grunsven

Korein

Voornaam Achternaam

Korein

Kinderopvang

Op zoek naar dagopvang, peuterwerk of buitenschoolse opvang? Wij heten u en uw kind(eren) van harte welkom bij onze kinderopvang in Kindcentrum De Klimboom aan de Paardenhei in Best. 

Wij bieden opvang voor kinderen van 0-4 jaar in een babygroep (0-2 jaar) en een peutergroep (2-4 jaar). Peuters kunnen ook gebruik maken van ons peuterwerk. In schoolweken kunnen ze twee ochtenden per week van 8.30 tot 12.30 uur samen met andere peuters spelen en ontdekken aan de hand van themagerichte activiteiten.  

Voor schoolgaande kinderen van 4-13 jaar bieden wij bso voor en na school. Tijdens vakantieweken en studiedagen zijn we er natuurlijk ook voor uw kind. En vakantie zou geen vakantie zijn zonder extra veel superleuke activiteiten!

Jongere kinderen worden opgevangen bij Kindcentrum De Klimboom. Kinderen van 7-8 jaar of ouder worden opgevangen op onze locatie aan de Gildelaan (bij de atletiekvereniging).  

Kijk voor meer informatie over onze tarieven op www.korein.nl/tarieven.
Heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met de afdeling Klantadvies. Stuur een e-mail naar [email protected] of bel 040 – 294 89 95.

Kinderen die lekker in hun vel zitten, ontwikkelen zich optimaal. Daaraan bijdragen vinden wij onze belangrijkste taak. Door een warme sfeer te creëren, met volop persoonlijke aandacht. En minstens zo belangrijk: door uit te gaan van wat kinderen zelf kunnen, hoe klein ze ook zijn. We geven uw kind de ruimte om het zelf uit te vinden en op eigen wijze op ontdekking te gaan. Te klauteren en te klimmen. Initiatief te nemen. Een keer te vallen en weer op te staan. Samen te lachen. En vooral eens buiten de lijntjes te kleuren. Want wij geloven dat uw kind daar beter van wordt. 

Je ziet ze groeien bij Korein.  

Ouderraad

Het doel van de ouderraad is om de school te ondersteunen in haar onderwijstaak vanuit het gezichtspunt van de ouders en de kinderen.
In deze functie vertegenwoordigt de ouderraad alle ouders van De Klimboom.
De ouderraad denkt ondermeer mee met de school over zaken als huisvestings- en verkeersproblematieken, schooltijden en de inrichting van de schoolpleinen. Daarnaast wil de ouderraad het klankbord vormen van de ouders als het gaat om het beleid en de uitvoering van het onderwijs.

Hierbij richt de ouderraad zich niet op individuele situaties, maar op het collectieve belang van ouders onder ‘de paraplu’ van de medezeggenschapsraad (MR). Verder organiseert de ouderraad jaarlijks een ouderbijeenkomst, de sportdag, het eindejaarsfeest, stelt de schoolkalender op. De ouderraad ondersteunt ook diverse activiteiten om  onderwijs nog leuker te maken, te denken valt aan ANWB Streetwise en schrijver in de klas.
Hiermee hoopt de ouderraad de betrokkenheid van ouders bij de school te stimuleren en te vergroten. De ouderraad bestaat uit maximaal 11 leden, die elk voor een periode van maximaal 6 jaar zitting nemen.

De ouderraad bestaat momenteel uit:

 • Sevgi
 • Naima
 • Mirjam
 • Milou (Scretaris a.i / Notulist ouderraad-vergaderingen a.i)
 • Oana (Penningmeester)
 • Valérie
 • Ana (Secretaris a.i)
 • Rik (Voorzitter a.i)

Email adres: [email protected]

Met dit formulier kunnen docenten, ouders/verzorgers of commissies binnen de Klimboom financiële ondersteuning van de ouderraad aanvragen voor een project of thema.

Door op deze link te klikken komt u in het project aanvraagformulier.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw aanvraag!

Wil je bijdragen aan het realiseren van een onvergetelijke basisschooltijd voor jouw kind(eren)? Dat kan!

Op onze school is een betrokken Ouderraad actief die samen met de leerkrachten zorgt voor extra schoolactiviteiten die voor kinderen vaak een blijvende herinnering vormen; denk aan de kennismakingskampen, de kleuterfeesten, de schoolreisjes, sportdag, nieuwe materialen om mee te werken (zoals programmeersoftware, soldeerbouten), Engelse lessen, extra (voorlees)boeken en de schoolfotograaf om elk jaar jouw kind op beeld vast te leggen.

Zonder voldoende ouderraadleden wordt het lastig om veel leuke extra activiteiten te organiseren. Wil je gewoon eens laagdrempelig en zonder verplichtingen meekijken met wat we allemaal doen door een vergadering bij te wonen of een van de leden te spreken, neem contact op met de Ouderraad, via deze link kun je je aanmelden.

Op deze plek worden de jaarverslagen van de ouderraad gepubliceerd:

Agenda abonnementen.

Op deze pagina wordt de mogelijkheid geboden om de activiteiten per groep in uw electronische (PC of mobiel) agenda op te nemen. Door het nemen van een abonnement wordt de agenda ook automatisch bijgewerkt als er wijzigingen plaatsvinden. 

Hieronder staat uitgelegd hoe dit op een iPhone ingesteld kan worden. 

Tevens worden hier de links gegeven die voor de verschillende agenda’s gebruikt moeten worden.

Stappen voor toevoegen van agenda abonnement op iPhone

 1. Ga op de Iphone naar deze webpagina
 2. Ga op de agenda link staan en kopieer deze. (zie onderstaande lijst van agenda’s)
 3. Ga vervolgens naar Instellingen >  Mail > Accounts.
 4. Tik op Nieuwe account.
 5. Kies Andere.
 6. Tik op Voeg agenda-abonnement toe.
 7. Plak de link in het veld van de server in. Deze heb je in de tweede stap gekopieerd.
 8. Tik op Volgende > Bewaar.

Stappen voor toevoegen van agenda abonnement op Android

 1. Ga naar Google Calendar op laptop of computer (https://google.com/calendar) Let op: dus niet op je smartphone!
 2. Klik op het tandwiel rechtsboven om naar de instellingen te gaan
 3. Klik op “Agenda toevoegen
 4. Selecteer “Via URL” 
 5. Selecteer hieronder de gewenste agenda link en kopieer de link (rechtermuisknop en kies koppeling kopiëren)
 6. Plak deze link in het Agenda-URL veld van Google Calandar.
 7. Klik op de knop “Agenda toevoegen“.
 8. Wanneer de agenda succesvol is toegevoegd, krijg je hiervan een melding (eventuele kun je nu zelf een andere naam aan de agenda geven)
 9. Ga naar de Agenda app op je Smartphone en ga naar Instellingen
 10. Selecteer de zojuist toegevoegde agenda aan Google Calendar en activeer Synchroniseren
 11. Ga terug naar het agenda overzicht en klik op Vernieuwen

Agenda links

Agenda link Klimboom Algemeen
Agenda link Groep 1 en 2
Agenda link Groep 3
Agenda link Groep 4
Agenda link Groep 5
Agenda link Groep 6
Agenda link Groep 7
Agenda link Groep 8
Agenda link Verjaardagen Klimboom
Agenda link Verjaardagen Korein

Medezeggenschap raad

Kindcentrum De Klimboom heeft een medezeggenschapsraad, afgekort MR. Deze raad bestaat uit 6 personen: drie leerkrachten en drie ouders. Beide geledingen (personeels- en oudergeleding) hebben instemmings- en/of adviesrecht bij verschillende onderwerpen zoals bijvoorbeeld het personeelsbeleid, schoolplan, schoolgids, vakantieplanning, huisvesting en de besteding van de ouderbijdrage. De directie vraagt over deze zaken advies aan de MR alvorens zij definitieve besluiten neemt.

De Medezeggenschapsraad (MR) richt zich op de collectieve belangen van medewerkers, leerlingen en ouders. Om onderwerpen bij de MR onder de aandacht te kunnen brengen, is het natuurlijk handig te weten wie de leden van de Medezeggenschapsraad zijn. Wij stellen ons graag even voor!

In deze folder leest u meer over de doelstellingen van de MR.

Wie meer informatie wil over de MR of een onderwerp bij de MR onder de aandacht wil brengen, kan één van de leden aanspreken of een mailtje sturen naar [email protected]
Met vriendelijke groeten,
De Medezeggenschapsraad

Paardenhei 1,
5685 GW Best
[email protected]

De medezeggenschapsraad bestaat momenteel uit:

 • Timon Nagel (Ouder)
 • Mariëlle Neggers (Ouder)
 • Erwin van Nijnatten (Ouder; Voorzitter)
 • Rianne van Oirschot (Leerkracht)
 • Marco Ronken (Leerkracht)
 • Maartjes Smits (Leerkracht)

 

Volg ons op
Social media!

Volg ons op Facebook en Twitter.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Wat een geweldige dag was de WOWdag 2024🤩 Alle kinderen hebben letterlijk en figuurlijk geschitterd op het toneel van @theaterdeschalm De voorstelling ‘De verhalen van 1001 nacht’ was een onvergetelijke ervaring voor de leerlingen, leerkrachten en het publiek. Op onze website vind je een compilatie van deze dag🎥 www.klimboom.nl/wow-dag-24-een-feest-van-1001-nachten/ #WOWDAG #cultuuropschool #primaironderwijs #Best ... Bekijk meerZie minder

Wat een geweldige dag was de WOWdag 2024🤩 Alle kinderen hebben letterlijk en figuurlijk geschitterd op het toneel van @theaterdeschalm De voorstelling ‘De verhalen van 1001 nacht’ was een onvergetelijke ervaring voor de leerlingen, leerkrachten en het publiek. Op onze website vind je een compilatie van deze dag🎥 https://www.klimboom.nl/wow-dag-24-een-feest-van-1001-nachten/ #WOWDAG #cultuuropschool #primaironderwijs #Best
2 months ago
Kindcentrum De Klimboom

Dit wordt geweldig🤩 We zijn druk bezig met de voorbereidingen😊 Alle ouders van onze school ontvangen binnenkort de groepsindeling en meer informatie over de kaartverkoop👍 ... Bekijk meerZie minder

Dit wordt geweldig🤩 We zijn druk bezig met de voorbereidingen😊 Alle ouders van onze school ontvangen binnenkort de groepsindeling en meer informatie over de kaartverkoop👍
Laad meer
Vector_De_Klimboom_Blad_Footer_2

Nieuwsbrief

Blijf actueel

Geef hieronder uw gegevens is om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Contact

Algemene informatie

Adres, telefoon & andere algemene contact informatie.

en_GB