Onderwijs
voor het leven!

We hebben een gezamenlijke pedagogische en didactische aanpak die de basis is voor ons onderwijs en onze opvang. Met een betrokken en gemotiveerd team werken we elke dag samen met ouders aan het welbevinden van kinderen. We willen dat álle kinderen zich gelukkig, welkom en veilig voelen in ons kindcentrum en dat zij plezier hebben in spelen en leren voor het leven.

De_Klimboom_Home_Blad
Zin in groei
De_Klimboom_Blaadjes

Kindgerichte
benadering!

Onze kindgerichte benadering zorgt ervoor dat we verder kijken dan hun cognitieve ontwikkeling. We zien individuele behoeften van kinderen en sluiten aan bij hun ontwikkelingslijn voor het leven. Brede talentontwikkeling vinden wij belangrijk, niet alleen van kinderen, maar ook van onze medewerkers. Samen bundelen wij talenten en expertise om groei voor het leven mogelijk te maken.

Zin in groei

Onze visie in 5 kern principes!

Kindgericht

Kindgericht


Onze kindgerichte benadering zorgt ervoor dat we verder kijken dan hun cognitieve ontwikkeling. We zien individuele behoeften van kinderen en sluiten aan bij hun ontwikkelingslijn.

Welbevinden

Welbevinden

Onderwijs voor het leven.

Vertrouwen

Vertrouwen

Vertrouwen in jezelf en in elkaar is de basis voor ontwikkeling. Hierbij hebben we extra ruimte en oog voor creativiteit en brede talentontwikkeling.

Betrokkenheid

Betrokkenheid


Met een betrokken en gemotiveerd team werken we elke dag aan het welbevinden van kinderen. Ouders zijn welkom en zien we als pedagogisch partner bij opvang en onderwijs.

Zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid


Kinderen die ons kindcentrum verlaten hebben een stevige basis, zowel cognitief als sociaal-emotioneel. Zij weten wat hun talenten zijn en hebben die kunnen ontwikkelen, zodat zij met vertrouwen de toekomst in gaan.

Onze school

Wijs op gebied van
kunst en cultuur

Samen bewonderen, verwonderen en uiteraard ook zelf leren en creëren… 

Met plezier!

We willen dat onze kinderen met plezier naar school komen: elke dag succeservaringen voor elk kind!
We richten ons niet alleen op het overdragen van feitelijke kennis, maar ook op het stimuleren van de vaardigheden waarmee kinderen hun kennis zelfstandig kunnen vergroten.

We hebben veel aandacht voor muziek, kunst, dans en expressie.

We vinden het belangrijk dat de kinderen veel leren over de wereld waarin ze leven en dat het goed omgaan met die wereld (milieu) een grote opdracht is. Reflectie met elkaar is belangrijk: kinderen leren nadenken over hun eigen leren en daarbij keuzes mogen en durven te maken.

 

Vector_De_Klimboom_Blad_Footer_2

Alles over onze school

Ons team

En alle handige weetjes op een plek.

Contact

Algemene informatie

Adres, telefoon & andere algemene contact informatie.

en_GB