Hoe gaan wij om met uw privacy?
Kindcentrum De Klimboom gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Wij begrijpen dat wij gegevens vastleggen die van invloed zijn op uw persoonlijke levenssfeer en al onze medewerkers zijn getraind en geïnstrueerd om hier zorgvuldig mee om te gaan. Daarnaast heeft De Klimboom technische veiligheidsmaatregelen hiervoor getroffen. 

Zie hierover dit document.