Hier komt binnenkort het jaarverslag van de ouderraad over schooljaar 2019 - 2020