Algemeen

Het doel van de ouderraad is om de school te ondersteunen in haar onderwijstaak vanuit het gezichtspunt van de ouders en de kinderen. In deze functie vertegenwoordigt de ouderraad alle ouders van De Klimboom. De ouderraad denkt ondermeer mee met de school over zaken als huisvestings- en verkeersproblematieken, schooltijden en de inrichting van de schoolpleinen. Daarnaast wil de ouderraad het klankbord vormen van de ouders als het gaat om het beleid en de uitvoering van het onderwijs. Hierbij richt de ouderraad zich niet op individuele situaties, maar op het collectieve belang van ouders onder ‘de paraplu’ van de medezeggenschapsraad (MR). Verder organiseert de ouderraad jaarlijks een ouderbijeenkomst, de sportdag, het eindejaarsfeest, stelt de schoolkalender op. De ouderraad ondersteunt ook diverse activiteiten om  onderwijs nog leuker te maken, te denken valt aan ANWB Streetwise en schrijver in de klas. Hiermee hoopt de ouderraad de betrokkenheid van ouders bij de school te stimuleren en te vergroten. De ouderraad bestaat uit maximaal 11 leden, die elk voor een periode van maximaal 6 jaar zitting nemen.

In deze folder leest u meer over de doelstellingen van de Ouderraad.
Hier vindt u het reglement van de Ouderraad.