Aanmelden nieuw lid

Wil je bijdragen aan het realiseren van een onvergetelijke basisschooltijd voor jouw kind(eren)? Dat kan!

Op onze school is een betrokken Ouderraad actief die samen met de leerkrachten zorgt voor extra schoolactiviteiten die voor kinderen vaak een blijvende herinnering vormen; denk aan de kennismakingskampen, de kleuterfeesten, de schoolreisjes, sportdag, nieuwe materialen om mee te werken (zoals programmeersoftware, soldeerbouten), Engelse lessen, extra (voorlees)boeken en de schoolfotograaf om elk jaar jouw kind op beeld vast te leggen.

Zonder voldoende ouderraadleden wordt het lastig om veel leuke extra activiteiten te organiseren. Wil je gewoon eens laagdrempelig en zonder verplichtingen meekijken met wat we allemaal doen door een vergadering bij te wonen of een van de leden te spreken, neem contact op met de Ouderraad, via deze link: aanmelden.