Kinderopvang op Kindcentrum De Klimboom.
Op zoek naar dagopvang, peuterwerk of buitenschoolse opvang? Wij heten u en uw kind(eren) van harte welkom bij onze kinderopvang in Kindcentrum De Klimboom aan de Paardenhei in Best. 

Dagopvang en peuterwerk.
Wij bieden opvang voor kinderen van 0-4 jaar in een babygroep (0-2 jaar) en een peutergroep (2-4 jaar). Peuters kunnen ook gebruik maken van ons peuterwerk. In schoolweken kunnen ze twee ochtenden per week van 8.30 tot 12.30 uur samen met andere peuters spelen en ontdekken aan de hand van themagerichte activiteiten.  

Buitenschoolse opvang (bso). 
Voor schoolgaande kinderen van 4-13 jaar bieden wij bso voor en na school. Tijdens vakantieweken en studiedagen zijn we er natuurlijk ook voor uw kind. En vakantie zou geen vakantie zijn zonder extra veel superleuke activiteiten!

Jongere kinderen worden opgevangen bij Kindcentrum De Klimboom. Kinderen van 7-8 jaar of ouder worden opgevangen op onze locatie aan de Gildelaan (bij de atletiekvereniging).  

Meer informatie.
Kijk voor meer informatie over onze tarieven op www.korein.nl/tarieven.
Heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met de afdeling Klantadvies. Stuur een e-mail naar klantadvies@korein.nl of bel 040 - 294 89 95.

Kinderen die lekker in hun vel zitten, ontwikkelen zich optimaal. Daaraan bijdragen vinden wij onze belangrijkste taak. Door een warme sfeer te creëren, met volop persoonlijke aandacht. En minstens zo belangrijk: door uit te gaan van wat kinderen zelf kunnen, hoe klein ze ook zijn. We geven uw kind de ruimte om het zelf uit te vinden en op eigen wijze op ontdekking te gaan. Te klauteren en te klimmen. Initiatief te nemen. Een keer te vallen en weer op te staan. Samen te lachen. En vooral eens buiten de lijntjes te kleuren. Want wij geloven dat uw kind daar beter van wordt. 

Je ziet ze groeien bij Korein.