Ondersteuningsprofiel

Dit document beschrijft het zorgprofiel van De Klimboom. Deze beschrijving is het uitgangspunt voor het inrichten van het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte, het bepalen van de grenzen van de zorg en het voldoen aan de wettelijke bepalingen die bestaan rondom zorgplicht en ‘passend onderwijs’. Met dit document willen we zoveel mogelijk verheldering scheppen in hoeverre de onderwijsbehoefte van een leerling past bij de mogelijkheden van de school.
Ons ondersteuningsprofiel is beschreven in een tweetal documenten:

Klik hier voor de basisversie

Klik hier voor de uitgebreide versie