MR

Samenstelling MR
Notulen vergaderingen MR

 Kindcentrum De Klimboom heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit 6 personen: drie leerkrachten en drie ouders. Beide geledingen (personeels- en oudergeleding) hebben instemmings- en/of adviesrecht bij verschillende onderwerpen zoals bijvoorbeeld het personeelsbeleid, schoolplan, schoolgids, vakantieplanning, huisvesting en de besteding van de ouderbijdrage. De directie vraagt over deze zaken advies aan de MR alvorens zij definitieve besluiten neemt.

In deze folder leest u meer over de doelstellingen van de MR.

De Medezeggenschapsraad (MR) richt zich op de collectieve belangen van medewerkers, leerlingen en ouders. Om onderwerpen bij de MR onder de aandacht te kunnen brengen, is het natuurlijk handig te weten wie de leden van de Medezeggenschapsraad zijn. Wij stellen ons graag even voor!

Oudergeleding:
Erwin van Nijnatten (voorzitter)
Rosaida Broeren
Mariëlla Neggers 

Personeelsgeleding:
Erwin van der Steen
Rianne van Oirschot (secretaris) 
Marco Ronken

Wie meer informatie wil over de MR of een onderwerp bij de MR onder de aandacht wil brengen, kan één van de leden aanspreken of een mailtje sturen naar klimboom.MR@bestonderwijs.nl


Met vriendelijke groeten,
De Medezeggenschapsraad

Paardenhei 1,
5685 GW Best
klimboom.MR@bestonderwijs.nl