Formulieren

Alle onderstaande beschreven formulieren zijn tevens op school (bij de conciërge) te verkrijgen.

Aanvraag verlof
Kinderen die vier jaar zijn mogen naar school; als een kind vijf jaar is geworden is het leerplichtig. Geregeld komen er verzoeken van ouders/verzorgers om hun kind een extra vrije dag of een extra vakantie buiten de reguliere schoolvakanties te geven.
Het is voor leerplichtige kinderen niet toegestaan buiten de vastgestelde schoolvakanties met vakantie te gaan. In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk.
In de schoolgids zijn deze uitzonderingen genoemd. 

Verlof dient altijd schriftelijk te worden aangevraagd d.m.v. het formulier 'Aanvraag bijzonder verlof'. Dit formulier kunt u op school bij de conciërge halen of downloaden van deze site:

Download: Formulier 'Aanvraag bijzonder verlof' 

Inschrijfformulier
Voor het aanmelden (inschrijven) van uw kind(eren) op onze school heeft u een inschrijfformulier nodig. Dit formulier kunt u op school verkrijgen (bijvoorbeeld n.a.v. een kennismakingsgesprek) of door het via een schriftelijk verzoek (bijvoorbeeld via e-mail) aan te vragen. 

Andere formulieren
Toestemmingsformulier (verstrekken van ‘eenvoudige’ pijnstillers)
Formulier overgevoeligheid van een kind
Verklaring verstrekking van medicijnen op verzoek