In juni 2018 heeft De Klimboom het certificaat 'Gezonde school' behaald! In 2017-2018 is gewerkt aan het thema 'gezonde voeding'. Dit thema is inmiddels (voor 3 jaar) goedgekeurd. Sinds 2017-2018 doet De Klimboom mee in een traject om het vignet 'Gezonde school' te behalen. Gedurende het schooljaar kreeg hiervoor het thema 'gezonde voeding' de aandacht en werd en wordt hiervoor o.a. het lessenpakket 'Ik Eet Het Beter' in de klassen uitgevoerd. Het lessenpakket wordt jaarlijks, in de groepen, met de kinderen behandeld. 

 In 2020 is het certificaat voor het thema 'sport en beweging' behaald. 

Beleidstuk De Gezonde School Kindcentrum De Klimboom