In juni 2018 heeft De Klimboom het certificaat 'Gezonde school' behaald! In 2017-2018 is gewerkt aan het thema 'gezonde voeding'. Dit thema werd (voor 3 jaar) goedgekeurd. Inmiddels is de verlenging voor een volgend termijn tot 2024 goedgekeurd. Gedurende het schooljaar krijgt hiervoor het thema 'gezonde voeding' de aandacht en wordt  hiervoor o.a. het  lessenpakket 'Smaaklessen 1 t/m 8'  in de klassen uitgevoerd en heeft de school het beleid rondom 'Gezonde voeding' (o.a. traktaties en tussendoortjes) verwoord in een document dat te vinden is op deze site.

In 2020 is het certificaat voor het thema 'sport en beweging' behaald. 

Stand van zaken:
Certificaat Gezonde voeding (tot 2024)
Certificaat Sport en Bewegen (tot 2023)
Certificaat Natuur en Milieu (tot 2024)

Hieronder het document rondom voeding:

Beleid: De Gezonde School Kindcentrum De Klimboom 
Heeft u vragen m.b.t. voeding, gezondheid, gebitsverzorging verwijzen wij ook naar de GGD.