Het Brabants Verkeersveiligheids Label 

Kinderen vormen een kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een hele schoolklas laat daarbij het leven. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. 

 
Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een aantal jaren geleden een keurmerk in het leven geroepen.

Het Brabants VerkeersveiligheidsLabel.
Het BVL is een bewijs, dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. De leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn de wegen er naartoe zo verkeersveilig mogelijk.

Wij zijn als school al vele jaren in het bezit van dit Brabants VerkeersveiligheidsLabel.

De werkgroep Verkeer op onze school zorgt er voor, dat het verkeersbeleid op school gewaarborgd blijft en organiseert tevens samen met leerkrachten en met de hulp van ouders verkeersactiviteiten en - projecten.

In onze nieuwsbrief (De Boompost)  wordt u op de hoogte gehouden over de verschillende activiteiten en projecten die omtrent verkeer op school plaatsvinden.

Een voorbeeld daarvan zijn bijvoorbeeld de ‘Streetwise-dagen’.

De werkgroep Verkeer.
Saskia (groepsleerkracht)
Marieke (groepsleerkracht)
Edith (ouder, ouderraad)
Anne Rose (ouder, ouderraad)