Aannamebeleid Kindcentrum De Klimboom


We spreken van aannamebeleid op onze school omdat we als stichting afspraken hebben gemaakt over de toelating van leerlingen op onze scholen. 
Welke stappen worden gemaakt voordat een leerling kan worden geplaatst op onze school? Zie hier de uitleg.