Het Team

Samenstelling van het schoolteam (onderwijs groep 1 t/m 8)

De dagelijkse leiding is in handen van de directeur. Hij is met name verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, de onderwijskundige ontwikkeling, kwaliteit en organisatorische zaken.

Op onze basisschool werken parttimers en fulltimers. Iedere groep heeft zijn eigen groepsleerkracht(en). Ons streven is om het aantal leerkrachten te beperken tot twee; bij ziekte en andere oorzaken van afwezigheid kunnen we niet altijd voorkomen dat een derde leerkracht voor de groep komt te staan.

De groepsleerkracht(en) is/zijn verantwoordelijk voor de groep en is/zijn het eerste aanspreekpunt voor kinderen en ouders als het gaat over de vorderingen van de kinderen. Groepsleerkrachten worden ondersteund door onderwijsassistenten (leerkrachtondersteuners). Een aantal groepsleerkrachten van ons team is ingeroosterd voor specifieke taken:

De intern begeleider (I.B.-er) is een leerkracht met een adviserende en coachende taak op het gebied van leerlingenzorg. Leerkrachten worden ondersteund bij het maken en uitvoeren van handelingsplannen en begeleiding op pedagogisch en didactisch gebied.

Twee bouwcoördinatoren ondersteunen de leerkrachten in onder- en bovenbouw.

De ICT-coördinator is een leerkracht die een halve tot  één dag in de week uit de groep is om zorg te dragen voor de ICT-ontwikkeling op school: de teamleden krijgen dan ondersteuning in het gebruik van de digitale middelen en de programma’s.

Ook de conciërge maakt deel uit van het team.

De schoolleiding wordt ondersteund door een administratief medewerkster.