Het TeamSamenstelling van het team
De dagelijkse leiding is in handen van de directeur. Hij is met name verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, de onderwijskundige ontwikkeling, kwaliteit en organisatorische zaken.
Op onze basisschool werken 35 groepsleerkrachten, waarvan 19 parttimers en 16 fulltimers. Iedere groep heeft zijn eigen groepsleerkracht(en); in 10 groepen werken parttimers, waardoor er gedurende de week twee verschillende leerkrachten in de groep zijn. Ons streven is om het aantal leerkrachten te beperken tot twee; bij ziekte en andere oorzaken van afwezigheid kunnen we niet altijd voorkomen dat een derde leerkracht voor de groep komt te staan.
De groepsleerkracht(en) is/zijn verantwoordelijk voor de groep en is/zijn het eerste aanspreekpunt voor kinderen en ouders als het gaat over de vorderingen van de kinderen. Een aantal groepsleerkrachten van ons team is ingeroosterd voor specifieke taken:

- De intern begeleiders (I.B.-ers) zijn leerkrachten met een adviserende en coachende taak op het gebied van leerlingenzorg. Leerkrachten worden ondersteund bij het maken en uitvoeren van handelingsplannen en begeleiding op pedagogisch en didactisch gebied.
- Een drietal bouwcoördinatoren ondersteunt de leerkrachten in onder-, midden- en bovenbouw.
- De ICT-coördinator is een leerkracht die gemiddeld één dag in de week uit de groep is om zorg te dragen voor de ICT-ontwikkeling op school: hardware en software worden up-to-date gehouden en leerkrachten krijgen ondersteuning in het gebruik van de computer en de programma’s.
- Ook de conciërge maakt deel uit van het team.
- De schoolleiding wordt ondersteund door een administratief medewerkster.