Onze school

                           

 Ons motto is: ‘Zin in GROEI en samen eruit halen wat er in zit’.

We willen dat onze kinderen met plezier naar school komen: elke dag succeservaringen voor elk kind!
We richten ons niet alleen op het overdragen van feitelijke kennis, maar ook op het stimuleren van de vaardigheden waarmee kinderen hun kennis zelfstandig kunnen vergroten. Ook de aandacht voor muziek, kunst, dans en expressie mag daarbij niet ontbreken. We vinden het belangrijk dat de kinderen veel leren over de wereld waarin ze leven en dat het goed omgaan met die wereld (milieu) een grote opdracht is. Reflectie met elkaar is belangrijk: kinderen leren nadenken over hun eigen leren en daarbij keuzes mogen en durven te maken.

Visie op leren en onderwijs:
- Een warm pedagogisch klimaat: het welbevinden staat voorop
- Onze instructie is krachtig en uitdagend en gericht op wat de kinderen nodig hebben:
----Bij het lesgeven staat de leerkracht centraal. Lesgeven is namelijk de kern van ons vak. De instructie doet ertoe! Onze instructies worden effectief gemaakt middels het 'EDI-model' zodat de leerlingen op maat gestelde doelen bereiken en zich trots en competent voelen. Elke dag succes ervaren voor elk kind is daarbij het doel!
----Onze werkpleinen, het (samen)werken buiten de klas dragen daar aan bij.
----Digitale werkvormen, handelend bezig zijn en werkvormen vanuit het boek  en op papier in balans.
----Vakoverstijgende projecten waarbij bijvoorbeeld techniek, programmeren, de moestuin, etc. worden meegenomen. 
- De buitenschoolse activiteiten en vieringen (samen met ouders) geven kleur aan ons onderwijs! De jaarlijkse 'WOWdag' is daar een mooi voorbeeld van!

De Klimboom is een kindcentrum voor dagopvang van 0 tot 13 jarigen en biedt de Bestse bevolking primair 'algemeen bijzonder' onderwijs aan: De school is een neutrale school, d.w.z. niet speciaal aan één levensbeschouwing of geloof gebonden. Het team van het kindcentrum nodigt u van harte uit om de verschillende pagina's van deze site te bekijken.

Uiteraard bent u ook van harte welkom voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Neem daarvoor gerust even contact op. 
Tot ziens!
Namens het team van De Klimboom,
Machiel Aanraad
Directeur De Klimboom