Als een school haar kwaliteit  vast wil stellen, is het ook belangrijk te meten wat anderen vinden van de kwaliteit van de school. Wie voortdurend alleen maar zelf (directie en leraren) de kwaliteit van de school beoordeelt, krijgt geen objectief beeld. Daarom is het van belang om (ook) anderen naar de kwaliteit van de school te laten kijken. En zeker belangrijk om daarbij de kinderen en ouders niet te vergeten!

Tevredenheidsenquêtes in schooljaar 2021-2022:                                                      

groepen 6, 7 en 8 (tevredenheidspeiling oktober 2021)

November 2021: tevredenheid ouders