In het afgelopen schooljaar is een werkgroep van leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ouders (en in samenwerking met de MR) voortdurend in overleg geweest over de schooltijden. In augustus 2020 is het nieuwe schooltijdenrooster van start gegaan.
Over het proces naar besluitvorming en de werkwijze o.a. de afgelopen tijd het volgende gepubliceerd:

Het nieuwe rooster: keuze uit 2 roosters per week per dag!
Uitleg Korein plus stappenplan TSO

 - Probleemomschrijving (Waarom komen tot andere schooltijden?)
- Tijdpad