Schooltijden m.i.v. het nieuwe schooljaar.

Zie Boompost nr. 16 hierover!
De schooltijden  (in schooljaar 2022-2023) zullen zijn:

Rooster 2022-2023:

maandag: 8.30 -14.45
dinsdag: 8.30 - 14.45
woensdag: 8.30 - 12.00
donderdag: 8.30 - 14.45
vrijdag: 8.30 - 14.45