Aantal unieke bezoekers: 545750

Protocollen

Protocollen kunnen helpen bij het bepalen van de juiste stappen om te komen tot oplossingen. Ook op De Klimboom gebruiken we protocollen. Een protocol is een gedragsovereenkomst, meestal in de vorm van een aantal uit te voeren stappen. Daarnaast zijn er ook  richtlijnen en lijsten van afspraken en regels. Door deze schriftelijk vastgelegde  afspraken proberen we duidelijkheid te scheppen en daardoor de samenwerking  tussen school, ouders en kind te vergroten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocollen:

 •   Schoolregels

 •   Informatie voor nieuwe ouders

 •   Protocol medische handelingen

 •   Protocol informatievoorziening bij gescheiden ouders

 •   Pestprotocol

 •   Gedragsprotocol Stichting Best Onderwijs

 •   Internetprotocol

 •   Dyslexieprotocol

 •   Protocol overblijven (TSO)

 •   Protocol hoofdluiscontroles

 •   Regels bij vervoer en uitstapjes

 •   Protocol Hoe om te gaan met zindelijkheid

 •   Wet bescherming van persoonsgegevens

 

Schoolregels

Een goed contact tussen school en thuis is erg belangrijk. We hebben gemerkt dat duidelijkheid omtrent regels en afspraken in en om de school daarbij een belangrijke bijdrage kan leveren. Wat mogen en moeten we van elkaar verwachten? Daarom een overzicht van een aantal belangrijke schoolregels.

 

download: Schoolregels De Klimboom PDF

 

Tussendoortjes en traktaties

Wij vinden het belangrijk dat ook op school de kinderen zoveel mogelijk gezond eten. Zie daarom de opmerkingen in de schoolkalender over de tussendoortjes en traktaties. Voor ideeen van traktaeren verwijzen we graag naar het daarvoor gemaakte foto-album! Dit album vullen we overigens zoveel mogelijk aan met traktaties die op school zijn gegeven!

Fotoalbum Gezonde traktaties

 

Informatie voor nieuwe ouders

Wat is belangrijk om te weten wanneer uw kind start op onze school? Wat heeft het kind nodig op school? Hoe zit het met de ouderbijdrage? Wat geef ik mee voor de gym? Wat geef ik mee voor de pauze? Dit informatieblad geeft in het kort de belangrijkste eerste 'weetjes' weer.

 

download: Informatieblad voor nieuwe ouders

 

Ondersteuningsprofiel De Klimboom

Dit document beschrijft het zorgprofiel van Basisschool De Klimboom. Deze beschrijving is het uitgangspunt voor het inrichten van het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte, het bepalen van de grenzen van de zorg en het voldoen aan de wettelijke bepalingen die bestaan rondom zorgplicht en ‘passend onderwijs’. 

download: Ondersteuningsprofiel De Klimboom


Protocol medische handelingen

De scholen in Best hebben het protocol ‘Medicijnverstrekking en medisch handelen op scholen’ opgesteld, een handreiking voor de school en haar leerkrachten hoe in deze situaties te handelen. Het protocol is hier in te zien. Bij de concierge zijn overigens de volgende documenten op te halen:

 

download: Protocol medische handelingen 

 

 

Protocol informatievoorziening bij gescheiden ouders

Op de school rust een informatieplicht aan beide ouders die het ouderlijk gezag hebben. Onder informatie in deze wordt verstaan: alle relevante zaken betreffende de leerling en de schoolorganisatie zoals rapporten, nieuwsbrieven, voortgangsrapportages, de schoolgids en ouderavonden.

download: Protocol Informatievoorziening

 

Pestprotocol

Pesten komt helaas op iedere school wel eens voor, ook bij ons kan dat gebeuren. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Het pestprotocol helpt ons daarbij.

 

download: Pestprotocol PDF

Gedragsprotocol Stichting Best Onderwijs

In overleg met bestuur van de Stichting en overige basisscholen in Best is een algemeen gedragsprotocol opgesteld

download: Gedragsprotocol Stichting Best Onderwijs

 

Internetprotocol

Op De Klimboom wordt veel met de computer gewerkt. Een internetprotocol is daarbij erg belangrijk. In het internetprotocol staan de regels waar de kinderen zich  aan moeten houden tijdens het werken met de computer bij bijvoorbeeld het internetten. De afspraken met elkaar worden gemaakt om te voorkomen er problemen ontstaan door het gebruik van internet en om ervoor te zorgen dat internet leuk blijft. 

 

download: We werken momenteel aan een nieuw protocol. Deze volgt z.s.m.

 

 

Dyslexieprotocol

Compensatiemiddelen voor leerlingen met (of vermoeden van) dyslexie.

 

download: Dyslexieprotocol PDF

meer informatie: www.steunpuntdyslexie.nl (voor aanvragen en mogelijkheden vergoeding)

 

 

Protocol Overblijven (Tussenschoolse Opvang)

Het is van het grootste belang te realiseren dat deze tussenschoolse opvang deel uitmaakt van de schooldag, en dat alle partijen erbij gebaat zijn dat het overblijfsysteem goed functioneert. Om dit te realiseren is dit overblijfprotocol uitgewerkt voor basisschool De Klimboom. Het protocol wordt gecomplementeerd met duidelijke regels voor alle betrokken partijen (leerlingen, schoolteam, overblijfkrachten, overblijfcoördinator en ouders), opdat alle betrokkenen weten wat ze van elkaar kunnen verwachten.

 

download: Protocol overblijven (PDF)

 

 

Protocol hoofdluiscontroles

Hoofdluis is een veel voorkomend probleem bij kinderen. Absoluut geen schande; er niets aan doen wel. We proberen we ervoor te zorgen dat na elke vakantie de kinderen gecontroleerd worden. Alle inspanningen zijn gericht op een vroegtijdige signalering van hoofdluis door middel van de consequente en systematische controle, het informeren van ouders en het appelleren op behandeling van hoofdluis door de ouders. Een en ander uiteraard alleen te doen met hulp van de ouders. Iedere groep heeft in principe eigen controleurs.

 

download: Protocol hoofdluiscontrole (PDF)

 

Luizen: bijna ieder kind krijgt er vroeg of laat mee te maken. En vervolgens zitten ouders, grootouders en luizenmoeders met de handen in het haar. Kun je luizen krijgen van je kat? Kunnen luizen zwemmen? En is het waar dat ze alleen schone hoofden opzoeken? Lees hier de antwoorden op deze vragen/fabeltjes!

 

Zie ook de site van het RIVM voor meer informatie!

 

Zie ook dit document: LSH 5 - stappenplan

 

Zie ook deze brochure over het bestrijden van hoofdluis!

 

Verdere vragen (of opmerkingen) kunt u ook stellen via: luisvrij.klimboom@gmail.com

 

Regels bij vervoer bij uitstapjes en excursies

Op school komt het geregeld voor dat we ouders vragen om te rijden. Ook hierbij gaan we uit van een aantal regels en afspraken. Hoeveel kinderen mogen er bijvoorbeeld op de achterbank en hoe zit het met de verzekering? Met het document 'Regels bij vervoer' proberen we hierin duidelijkheid te scheppen.

 

download: Regels bij vervoer naar uitstapjes

 

Protocol 'Hoe om te gaan met zindelijkheid in de kleutergroepen'

Wanneer de kinderen bij ons op school komen verwachten we dat ze zindelijk zijn. Natuurlijk kunnen “ongelukjes” gebeuren maar wanneer zindelijkheid op deze leeftijd een structureel probleem is willen we graag samen met de ouder(s) stappen ondernemen om het kind te helpen zindelijk te worden. Het protocol dat daarvoor is gemaakt is met name gericht op advisering en samenwerking.

 

download: Protocol Zindelijkheid

 

Protocollen AVG

Protocol Informatiebeveiliging en Privacy (IPB/ AVG)


Hoe gaat de Klimboom om met PRIVACY?


Deze website en AVG (Bescherming Persoonsgegevens)

We proberen deze website zo up to date mogelijk te houden. De site bevat informatie over de school voor ouders, leerlingen en andere geïnteresseerden. Zoals u wellicht heeft gezien, bevat de site veel foto’s. In de schoolgids maken we elk jaar de ouders erop attent dat men kan aangeven liever geen foto’s op de site te hebben  van hun kind(eren).
In het kader van WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) hier een aantal voorwaarden die voor ons belangrijk zijn en waar we ons aan houden:

 

- Deze website bevat up to date informatie over de school voor ouders, leerlingen en andere geïnteresseerden.

- Op de website of documenten op de website (bijvoorbeeld De Boompost) worden nooit de achternamen (volledige namen) van de kinderen vermeld.

- De directie van de school is verantwoordelijk voor de inhoud van de schoolwebsite.

- De website wordt minimaal 1 maal per week gecontroleerd op ‘kwetsende’ teksten in het gastenboek.

- Foto’s worden enkel in een lage resolutie op de site geplaatst. (VGA-modus)- Indien ouders niet willen dat foto's waar zijzelf of hun kinderen op staan gebruikt worden op de schoolwebsite, dienen ze de school hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. (Jaarlijkse inventarisatie)

- Ouders, leerkrachten en kinderen hebben te  allen  tijde, het recht om bepaalde foto's of teksten te laten verwijderen of aan te laten passen. Dit  dienen ze aan de ict – coördinator  of directie door te geven.
- Ouders die in school, of tijdens uitstapjes  zelf foto's  maken van activiteiten, vragen we heel nadrukkelijk dit ook met bovenstaande aandachtspunten in gedachten te doen. Ben hier a.u.b. alert op!
Hoe goed bedoeld ook; ben u ervan bewust dat niet alle ouders het wenselijk vinden dat u foto's van kinderen van een een ander op bijvoorbeeld 'Facebook' plaatst. 

 

Terug naar boven

Oktober 2019
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
September   November

Agenda

  • 14/10 t/m 18/10 - Herfstvakantie
  • 23/10 - Suzanne jarig
  • 31/10 - Tamara jarig
  • 07/11 - Antoon jarig
  • 12/11 - Esther V. jarig
  • 22/11 - Judith jarig
  • 12/12 - Ans jarig
  • 13/12 - Saskia jarig
  • 23/12 t/m 03/01 - Kerstvakantie
  • 22/01 - Rianne jarig
  • 26/01 - Marco jarig
  • 16/02 - Toon jarig
  • 17/02 - Jos jarig
  • 24/02 t/m 28/02 - Voorjaarsvakantie
  • 02/03 - Marjo jarig

  Agenda overzicht

Twitter berichten twitter